Galerie Video

2013 Galeria Artelor – Cercul Militar National

2012 Palatul Sutu

2011 Galeria Artelor – Cercul Milital National

2010 Galeria Regala – Casino Sinaia

2010 Galeria Galateca “Promotia 1980- pictura”

2009 Lucrari

http://www.youtube.com/watch?v=jguH4-RlntA

2008 Galeria Galateca expozitia

2008 Galeriile “Orizont”

2008 Galeria Galateca

2007 Lucrari

2006 Lucrari

2006 Galeria Galateca

2005 Lucrari

2005 Galeria Galateca

2003 Galeria Galateca

http://www.youtube.com/watch?v=X8tpuGNVmek

2001 Galeria de Arta a Municipiului Bucuresti

1999 Galeria de Arta a Municipiului Bucuresti